Brukervilkår

1. Generell informasjon

1.1 Informasjon om oss og nettstedet vårt: nettstedet RedBull.no, som er å regne som et underdomene til hovednettstedet RedBull.com, gir deg interaktive nettsteder, applikasjoner og tjenester. Nettstedet drives av Red Bull Norge, Mølleparken 4, 0459 Oslo, Norge, og eies av Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Østerrike (heretter omtalt som «Vi», «Vår», «Vårt» eller «Red Bull»). Disse vilkårene fastsetter hvilke regler som gjelder for nettstedet og dets tjenester og innhold, som Vi gjør tilgjengelig for eller tillater brukere å gjøre tilgjengelig via tjenesten vår (heretter referert til som «Du», «Din» eller «Brukeren»). Du bør lese disse vilkårene nøye som blant annet avklarer Våre ansvarsbegrensninger ovenfor Deg, og regulerer avtalen mellom Deg og Red Bull. Hvis Du ikke godtar disse vilkårene, må Du ikke bruke nettstedet, innholdet eller tjenestene.

1.2 Aksept av vilkårene: Ved å besøke RedBull.no og oppsøke hvilken som helst tjeneste eller innhold her, samtykker Du i å være bundet av de påfølgende generelle vilkår og betingelser. I tillegg er visse utfyllende regler spesifikke for enkelte tjenester, for eksempel Databeskyttelse og personvern og eventuelle andre lignende retningslinjer som offentliggjøres på nettstedet, og skal anses å være en innarbeidet del av vilkårene (sammen med eventuelle andre planer, vedlegg eller forklaringer innlemmet ved henvisning og lenker til disse vilkårene, kollektivt referert her til som «vilkår»).

1.3 Endringer i Våre vilkår: Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og revidere Vilkårene fra tid til annen. Du vil bli varslet i god tid om slike endringer, og Du anses å ha akseptert slike endringer hvis Vi ikke mottar en skriftlig protest på innenfor en lovbestemt tidsperiode eller hvis Du bruker nettstedet, tjenestene eller innholdet etter publisering av reviderte vilkår. Du bør derfor sjekke denne nettsiden fra tid til annen for å være innforstått med vilkårene som til enhver tid er bindende for deg.

1.4 Forbedring av nettstedet: Vi oppfordrer deg til å gi tilbakemelding på kvaliteten og innstillingene til tjenestene, Nettstedet og innholdet. I tilfeller Du ønsker å melde inn en klage, eller kjenner til at disse vilkårene blir brutt av en bruker eller en annen tredjepart, ber Vi deg kontakte oss. Du kan gjøre dette ved å sende e-post til office@no.redbull.com

1.5 Definerte begreper: Ord som er fastsatt i disse Vilkårene, og som er benevnt med stor forbokstav har følgende betydning:

«Innhold» betyr all informasjon, materiale og media, særlig tekst, data, kunstverk, grafikk, bilder, trykksaker, film, programvare, lyd, musikk, opptak, videoer og andre bevegelige og ikke-bevegelige bilder og materiell skapt eller bidratt til av Oss, uavhengig av om dette innholdet tilbys som strømmetjeneste, i nedlastingsform, som elektroniske data eller noen annen form på eller via nettstedet.

«IPR» (Intellectual Property Rights) betyr immaterielle rettigheter som inkluderer, men ikke er begrenset til opphavsrett, moralske rettigheter, registrerte design, patenter, varemerker, servicemerker, merkevarer, designrettigheter (enten de er registrert eller uregistrert), halvlederrettigheter, databaserettigheter, forretningshemmeligheter, tillitsrettigheter og alle andre lignende rettigheter (inkludert søknader om registrering av noen av de forannevnte rettigheter) og alle andre fornyelser og utvidelser av disse rettighetene i noen del av verden.

«Tjenester» betyr tjenester som for eksempel tilgangen, programvaren, verktøy, dataprogrammer (widgets) og innhold gjort tilgjengelig for deg via nettstedet.

«Nettstedet» viser til www.RedBull.no.

2. Opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter

Innhold og tjenester på nettstedet, inkludert innhold og tjenester levert fra brukere, dvs. all tekst, logoer, varemerker, grafikk, kunstverk, lyder, musikk og programvare (inkludert programvare som gir tilgangsrettigheter) er beskyttet av opphavsrett, moralske rettigheter, registrerte design, patenter, varemerker, tjenestemerker, varemerker, designrettigheter, halvlederrettigheter, databaserettigheter, forretningshemmeligheter, tillitsrettigheter og andre lignende rettigheter («IPR»). Alle immaterielle rettigheter benyttet på nettstedet og dets innhold eller tjenester er enten eid av oss eller lisensiert til oss. Alle rettigheter forblir reservert til oss, eller hvis levert av en tredjepart, eller til en slik tredjepart (også dersom slikt innhold/tjeneste ikke uttrykkelig er oppgitt å være rettslig beskyttet eller registrert, er dette ikke å anse som en fraskrivelse fra oss vedrørende gjeldende immaterielle eiendomsrettigheter med hensyn til slikt innhold eller tjenesten i sin helhet, eller deler av denne). Selv om noen slike varemerker, navn og logo ikke er uttrykkelig oppgitt å være rettslig beskyttet eller registrert, innebærer ikke dette en fraskrivelse fra oss i henhold til gjeldende immaterielle rettigheter med henvisning til varemerke, navn eller logo. Du kan ikke reprodusere, kopiere, legge ut innhold på andre nettsteder, republisere, kringkaste, ta opp, overføre eller redigere noe innhold, materiale eller deler av det uten på forhånd ha innhentet skriftlig samtykke fra oss, og heller ikke forsøke å gjøre noe som krenker Våre immaterielle rettigheter eller immaterielle rettigheter lisensiert til Oss eller eid av en tredjepart. Det samme er gjeldende for ideer og konsepter presentert på nettstedet Vårt, eller noe av dens innhold eller tjenester er basert på, selv om disse ikke skulle være beskyttet av juridiske immaterielle rettigheter.
All gjengivelse av Innholdet, Tjenestene eller deler av disse skal være uttrykkelig avtalt med oss, og tydelig merket av Bruker med Vårt opphavsrettstegn, som følger:


© Red Bull GmbH.

3. Brukerregistrering

3.1 Registrering og konto: For å få tilgang til eller bruke noen av funksjonene i tjenestene Våre, som Vårt nyhetsbrev, må Du bli registrert bruker. For å registrere deg, må Du være 16 år eller eldre. Du kan registrere deg ved å fylle ut Vårt registreringsskjema. Du kan kun bli registrert bruker seg hvis Du har (a) godkjent Våre Vilkår, (b) har gitt oss fullstendig og nøyaktig informasjon ved registrering og (c) dersom registreringen skjer ved å fylle ut Vårt registreringsskjema mottar en registreringsbekreftelse med ditt personlige brukernavn og passord for Nettstedet fra oss til e-posten din («Kontoen»). Du kan kun registrere en konto på nettstedet.
Visse typer innhold eller tjenester kan gjøres tilgjengelig eller ikke-tilgjengelig for visse brukere, for eksempel ved å etablere forskjellig tilgangsrettigheter mellom visse typer grupper av brukere, utelukkende basert etter Vår skjønnsmessige vurdering

3.2 Brukernavn og passord: Ved å registrere deg hos Oss garanterer Du at opplysningene for kontoen din (sammen med annen informasjon som Du ved andre anledninger oppgir til oss, enten som del av registreringsprosessen eller annet) er fullstendige, sanne, nøyaktig og ikke villedende på noen måte. Du er ansvarlig for å varsle oss om eventuelle endringer i slike opplysninger for å sikre at disse alltid er oppdaterte og riktige. Du må ivareta brukernavnet ditt og passordet ditt på en sikker måte til enhver tid. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer på kontoen din, enten den er underforstått eller uttrykkelig godkjent av deg eller ikke. Du må umiddelbart varsle oss om enhver uautorisert bruk av kontoen din. Du kan bli holdt ansvarlig for tap lidt av oss eller annen bruker av besøkende på nettstedet på grunn av at andre misbruker din konto. Du må ikke bruke en konto som tilhører andre. Vi vil ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skade som følge av din manglende overholdelse av disse forpliktelsene. Vi vil aldri komme til å endre ditt brukernavn uten å rådføre deg først. Vær oppmerksom på at Ditt brukernavn kan vises på nettstedet (f.eks. med Dine tilbakemeldinger, kommentarer eller innhold).


4. Brukerens rettigheter og plikter

4.1 Dine rettigheter for «personlig bruk»: Vi gir deg og andre brukere rett til å få tilgang til nettstedet og til å bruke tjenester og innhold som gjøres løpende tilgjengelig. Du kan laste ned eller kopiere innhold eller hente tjenester fra nettsiden til privat bruk i form av ikke-kommersiell visning, kopiering og deling, hvor teknisk lov (heretter kalt «personlig bruk»). All annen bruk av innholdet eller tjenestene, særlig bruk for tredjeparter eller i forbindelse med Dine egne interesser, aktiviteter, tjenester eller produkter, er strengt forbudt.

4.2 Dine forpliktelser: Du samtykker i at dine forpliktelser i forbindelse med nettstedet, innholdet og Tjenestene omfatter at:

(I) Du ikke skal kopiere, reprodusere, publisere, vise offentlig, oversette, tilby, overføre, laste opp eller distribuere på noen måte (inkludert «speile») noen del av nettstedet eller noe innhold eller tjeneste til noen datamaskin, server, nettside eller annet medium for publisering eller distribusjon, bortsett fra det som er uttrykkelig fastsatt i disse vilkårene, eller på annen måte avtalt med oss skriftlig;

(II) Du ikke skal bruke innhold eller tjenester for kommersiell bruk, inkludert men uten begrensning til salg av tilgang til nettstedet, tjenester eller innhold, med unntak av det som er uttrykkelig fastsatt i disse vilkårene, eller på annen måte avtalt med oss skriftlig;

(III) Du ikke skal modifisere, endre eller tilpasse noen del av innholdet eller tjenestene (alle «Tilpasninger») uten Vårt skriftlige samtykke. I det tilfelle at Vi gir Vårt samtykke til tilpasninger, erkjenner og samtykker du ved å be om slik tillatelse at Vi innehar ugjenkallelig, verdensomspennende, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fullt eierskap og ubegrenset rett til å utnytte enhver tilpasning og alle materialer, uavhengig av om det er levert av oss eller ikke, samt alle deler av den, i særdeleshet, men ikke begrenset til, redigere, kutt eller utdrag og alle andre materialer som er laget av deg eller dine tilknyttede selskaper, ansatte, lisensinnehavere, entreprenører eller noen annen person eller enhet, med hjemmel knyttet til innhold, tjenester eller bearbeidelse gratis, og gjeldende både kjente og ennå ukjent type bruk ved etableringen;

(IV) Du ikke skal endre, dekompilere, rekonstruere, demontere eller lage avledede produkter basert på noen for helst form for programvare på nettstedet;

(V) Du ikke skal (eller gjøre forsøk på å) hemme, deaktivere, forstyrre eller forsøke å forstyrre nettstedet eller noen del av det (inkludert sikkerhetsrelaterte funksjoner eller noen form for overføringer over nettsiden) eller på noen måte reprodusere eller omgå navigasjonsstrukturen av nettstedet, for å skaffe adgang eller forsøke å skaffe innhold eller tjenester gjennom noen annen måte enn det som er ment å tilbys over Nettstedet;

(VI) Du ikke skal kaste et negativt lys over oss, Våre partnere eller Vår eller deres virksomhet, aktiviteter eller merkevarer. Du skal særlig avstå fra å bruke noe innhold i forbindelse med: (a) ulovlige produkter, innhold, tjenester eller materialer; (b) eventuelle produkter, innhold, tjenester eller materialer som gjelder eller er relatert til uanstendighet, pornografi eller tilsvarende materiale; (c) dekning av ulykker, overfall, katastrofer eller opptøyer og/eller (d) konkurrerende produkter (spesielt drikkevarer som inneholder koffein, taurin eller guarana);

(VII) Du ikke skal bruke nettstedet, innholdet eller tjenestene Våre til ulovlige formål eller for offentliggjøring av, koble til, utstedelse eller visning av noe ulovlig materiale (et vilkår som inkluderer, men ikke er begrenset til piratkopiert programvare eller noe materiale som er uanstendig, truende, skadelig, villedende, grov, fornærmende, ærekrenkende, truende, diskriminerende på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming) eller som bryter rettighetene (inkludert, men ikke begrenset til immaterielle rettigheter) av oss og/eller en tredjepart, eller som oppfordrer til eller tilrettelegger for noen form for kriminell aktivitet eller inneholder virus, trojanske hester eller annen skadelig kode eller skript;

(VIII) Du skal overholde alle gjeldende lover og regler ved bruk av nettstedet, innholdet og tjenestene, og Du samtykker i ikke å krenke rettighetene Våre, til Våre samarbeidspartnere, andre brukere eller andre tredjeparter.

(IX) Du skal holde kontroll på og overholde alle datavolumgrenser som måtte gjelde for nettstedet, innholdet eller tjenestene Våre.

4.3 Ingen reklame: Du har ikke tillatelse til å bruke nettstedet, innholdet eller tjenestene Våre til å drive reklame eller for det formål å vise informasjon i forbindelse med kommersielle aktiviteter, tjenester eller produkter, med unntak av det som er uttrykkelig fastsatt i disse vilkårene eller gjennom uttrykkelig skriftlig enighet med oss.

4.4 Personlig rettighetstildeling: Disse vilkårene og eventuelle rettigheter og tillatelser gitt herunder, kan ikke overføres eller overdras av deg til andre uten uttrykkelig skriftlig samtykke. I tilfeller hvor Du tillates å overføre eller tildele rettigheter, forpliktelser eller oppdrag, forplikter du, bekrefter du og garanterer at: (i) enhver overdragelse av rettighetene eller forpliktelsene herunder ikke er i strid med, eller uforenlig med hver og en bestemmelse i disse vilkårene, og (ii) hver plikt og oppdrag som involverer Oss er behørig pålagt og helt overholdt av hver mottaker. Selv etter et oppdrag er utført vil du ikke være løst fra noen av dine forpliktelser og plikter overfor oss herunder beskrevet. Et oppdrag som omfatter Våre rettigheter eller plikter kan utføres av oss, etter Vårt eget skjønn.

4.5 modifikasjoner av tjenesten: Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå, revidere, endre, forbedre eller avvikle nettstedet, Våre tjenester eller innhold på ethvert tidspunkt, uten å gi deg forvarsel. Slike innholdsmessige og tekniske vurderinger og eventuelle vedlikeholdsarbeid i denne forbindelse kan inkludere, men uten begrensning til, utvidelse eller endring av innholdstypen gjort tilgjengelig gjennom Nettstedet og tilpasning av de tekniske formatene som tjenestene eller innholdet er basert på. Tilgang til Nettstedet og dets tjenester eller innhold kan derfor bli suspendert midlertidig eller permanent og uten varsel i tilfeller ved systemfeil, vedlikehold, gjennomgang eller reparasjon eller årsaker som ligger utenfor Vår kontroll. Vi kan ikke holdes ansvarlig hvis Nettstedet, uavhengig av årsak, at innholdet eller tjenestene ikke er tilgjengelig. Du er klar over at Vi kan innstille driften av nettstedet, dets innhold eller tjenester når som helst. I alle tilfeller er Vi ikke forpliktet til å yte vedlikehold- eller støttetjenester.

5. Brukerinnhold

5.1 Vi kan nå eller i fremtiden tillate brukere å poste, laste opp, overføre gjennom, eller på annen måte gjøre tilgjengelig gjennom Våre Tjenester (kollektivt, «sende inn») meldinger, tekst, illustrasjoner, data, filer, bilder, grafikk, bilder, kommentarer, lyder, musikk, videoer, informasjon, innhold og/eller annet materiale («Brukerinnhold»). Underlagt de rettigheter og lisensen du gir her, beholder du alle rettigheter, tittel og eierskap til ditt brukerinnhold. Vi garanterer ikke noen taushetsplikt med hensyn til brukerinnholdet ditt, selv om det ikke er publisert via Våre tjenester. Det er utelukkende ditt ansvar å overvåke og beskytte immaterielle rettigheter som du kan ha i ditt brukerinnhold, og Vi aksepterer ikke noe ansvar for dette overhodet.

5.2 Du erkjenner og samtykker i å være ansvarlig for Ditt innsendte brukerinnhold. Du bekrefter og garanterer at du er eier av alle immaterielle rettigheter knyttet til brukerinnholdet ditt og at brukerinnholdet ikke: (i) omfatter salg av reklame, sponsing eller kampanjer, (ii) bryter Våre retningslinjer, (iii) krenker tredjepartsrettigheter, for eksempel personlige rettigheter (særlig til egne bilder), immaterielle rettigheter som varemerker, patenter, opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter beskyttet ved lov, eller (iv) innhold som er ulovlig eller fremmer ulovlig virksomhet.

5.3 Du garanterer at alle nødvendige rettigheter, tillatelser, samtykker og moralske rettigheter er behørig og grundig innhentet fra enhver deltager, utøver, programleder, bidragsyter eller annen person som er involvert i brukerinnhold eller rettigheter, tjenester eller fasiliteter i forbindelse med innholdet og at du er autorisert til å disponere slike rettigheter etter eget skjønn og i den utstrekning fastsatt her. Som bruker garanterer Du også at brukerinnhold ikke er fornærmende, støtende, nedverdigende, rasistisk eller trakasserende ovenfor enkeltpersoner eller grupper.

5.4 Ved å sende brukerinnhold til Nettstedet gir Du herved Red Bull, dets morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive agenter, lisenstakere, etterfølgere og stedfortredere, en verdensomspennende, ubegrenset, ikke-eksklusiv, royalty-fri, ugjenkallelig, overførbar og evigvarende rett og lisens (inklusive retten til å viderelisensiere til en tredjepart) til å bruke, reprodusere, distribuere, publisere, lage avledede produkter av, vise, stille ut, digitalisere, synkronisere, utplassere, reprodusere og ellers benytte ditt Innhold til ethvert formål av enhver art, i alle former og alle typer media (om er kjent eller heretter tenkt) inkludert, uten begrensning til, forbindelser til Vår virksomhet og Våre partnere, lisenstakere, stedfortredere, morselskaper, datterselskaper og deres nærstående selskaper og for annonsering og offentliggjøringsøyemed av selskapet Vårt og Våre produkter og tjenester samt for bruk på nettstedet. Vi godtar imidlertid at en eventuell fordeling av innhold i samsvar med denne paragrafen skal utføres av oss uten kostnader for Deg. Du samtykker i at du ikke har rett til å kreve noen form for avgift eller ekstra vederlag for bruk i henhold til dette avsnittet.

5.5. Du gir oss rett (men ikke plikt) til å bruke din biografiske informasjon, inkludert, uten begrensning til, navn, bilde, stemme, biografi, skikkelse og geografisk plassering i forbindelse med sendingen, trykksaker, elektronisk eller annen bruk eller publisering av innholdet på nettsiden og ellers i samsvar med punkt 5.4 ovenfor. Videre gir du også andre brukere tillatelse til å få tilgang til brukerinnholdet ditt og til å bruke, reprodusere, distribuere, lage avledede arbeider basert på, vise offentlig, fremføre offentlig, overføre og publisere Brukerinnhold for personlig, ikke-kommersiell bruk som tillates av funksjonaliteten av Våre tjenester og disse vilkårene for bruk. Uavhengig av det foregående, frafaller du alle krav du (eller annen rettighetsinnehaver) nå eller senere kan ha innen enhver jurisdiksjon, såkalte «moralske rettigheter» eller ideelle rettigheter med hensyn til brukerinnholdet.

5.6 Du står som representant, garantist og ansvarlig for at du ikke vil sende noe brukerinnhold som:

(I) kaster et negativt lys over oss, Våre partnere eller på Vår eller deres virksomhet, virksomhet eller merkevarer. Du skal særlig avstå fra å bruke eller sende noe innhold i forbindelse med: (a) ulovlige produkter, innhold, tjenester eller materialer; (b) dekning av ulykker, overfall, katastrofer eller opptøyer, og/eller (c) konkurrerende produkter (spesielt drikkevarer som inneholder koffein, taurin eller guarana);
(II) inneholder personer med falsk identitet eller er ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, krenkende for personvernet eller ytringsfriheten, vulgært, uanstendig, spottende, pornografisk eller på annen måte upassende eller på annen måte bryter gjeldende lover;
(III) oppfordrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, gi opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryter loven;
(IV) er reklame for varer eller tjenester eller en pengeinnsamling;
(V) inneholder personlig informasjon, for eksempel meldinger som identifiserer telefonnumre, personnummer, kontonummer, adresser eller henvisninger til arbeidsgiver;
(VI) inneholder en formel, instruksjoner eller råd som kan forårsake ulempe eller skade, eller
(VII) inneholder virus, trojanske hester eller annen skadelig kode eller skript.

Videre vil enhver oppførsel fra en bruker som etter Vårt eget skjønn begrenser eller hindrer andre brukere fra å bruke eller ha glede av Våre tjenester ikke tillattes.

5.7 Vi har rett, men ikke plikt, til å overvåke brukerinnhold. Vi har rett til etter eget skjønn – og av hvilken som helst grunn – å redigere, nekte å legge ut, fjerne eller deaktivere tilgangen til brukerinnhold.
6. Skadeserstatning
Du samtykker i fullt ut å beskytte og holde oss, Våre samarbeidspartnere, ledere, styremedlemmer, aksjonærer, ansatte og agenter skadesløse i henhold til alle forpliktelser, skader, krav, handlinger, utgifter, krav eller kostnader (inkludert eventuelle saksomkostninger i forbindelse med et slikt krav eller skader) påført oss som følge av, eller i forbindelse med: (i) din bruk av Våre Tjenester; (ii) brukerinnhold gitt av deg eller gjennom bruk av din registrerte brukerkonto; (iii) ethvert faktisk eller påstått brudd eller brudd du av disse brukervilkårene; (iv) ethvert faktisk eller påstått brudd på representasjon, garanti eller forsikring som du har gjort for oss eller (v) dine handlinger eller unnlatelser. Du samtykker i å samarbeide fullt ut med oss i forsvaret av alle krav som er gjenstand for dine herunder gjeldende forpliktelser.

7. Nyhetsbrev Samtykke
For å holde deg oppdatert kan Vi sende deg Vårt nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, Våre samarbeidspartnere og partnere via e-post og telefon, under forutsetning av at du har gitt oss ditt samtykke til dette. Du kan innvende mot dette og oppheve ditt samtykke når som helst via e-post til: office@no.redbull.com


8. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

8.1 Vi gir ingen uttrykte eller underforståtte garantier av noe slag (og alle påstander og garantier er uttrykkelig fraskrevet i den grad gjeldende lovgivning tillater det) med hensyn til nøyaktighet, kvalitet, utførelse, aktualitet (herunder i forbindelse med levering), funksjonalitet, salgbarhet, tilgjengelighet, eller fullstendigheten av nettstedet, tjenestene, innholdet eller mot ikke-krenkelse av industrielle eller immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til tredjeparter samt egnethet av innholdet til et bestemt formål. Eventuelle beslutninger eller handlinger du utfører på grunnlag eller med henvisning til informasjon, innhold eller tjenester som gis på eller via nettstedet er på eget ansvar og risiko. Du er innforstått med at enhver handling, aktivitet og/eller informasjon vises eller gitt på eller via nettstedet utføres av trente og erfarne profesjonelle, og at det er ditt ansvar å ta forholdsregler og bruke sunn fornuft når du benytter deg av Nettstedet, innholdet eller tjenestene Våre.

8.2 Du erkjenner og godtar at du får tilgang til og bruker nettstedet, innholdet og tjenestene på egen risiko «som den er» og «som tilgjengelig», og at Vi er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i noen form på nettstedet, dets innhold og tjenester samt tilgjengelighet (inkludert, uten begrensning til, avbrudd, sletting, driftsforsinkelser, overføringer, kommunikasjonslinjer, feil, utelatelser eller datavirus, trojanske hester eller annen skadelig kode eller skript).

8.3 Vi garanterer ikke at Nettstedet, Innholdet eller Tjenestene vil være feilfrie eller uten avbrudd eller at feil vil bli rettet. Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten varsel å fjerne nettstedet, innholdet eller tjenestene (eller deler av dem) uansett grunn, eller å avbryte driften av nettstedet, som kan være nødvendig for å utføre rutinemessige eller ikke-rutinemessig typer vedlikehold, feilretting eller andre endringer.

8.4 Vi legger noen ganger ut hyperlenker og/eller annonser til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vi aksepterer ikke ansvar for noe materiale som er levert eller finnes på tredjeparts nettside som er koblet fra eller til Vårt nettsted. Du besøker slike nettsteder helt på egen risiko.

8.5 Med henvisning til avsnitt 8.7 og 8.8 nedenfor, samtykker du i at Vi, og Våre tilknyttede selskapers ansatte, styremedlemmer, distributører, lisenshavere og agenter ikke kan holdes ansvarlig, enten slikt ansvar oppstår i kontraktsbrudd, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet) eller på annen måte, for noen som helst form for (i) tap av virksomhet, mulighet, bruk, profitt, forventet fortjeneste, kontrakter, inntekter, goodwill eller forventede besparelser eller (ii) tap av data eller bruk av data, enten direkte, indirekte, avledede eller spesielle, og om oppstått i forbindelse med bruk av eller forsøk på bruk av nettstedet, innholdet eller tjenestene, manglende mulighet til å bruke disse elementene, avbrudd eller opphør av Vår bestemmelsesrett over nettstedet, innholdet eller tjenestene, og selv om Vi har blitt informert om muligheten for at slike skader kan oppstå.

8.6 I alle tilfeller, i den grad gjeldende lov tillater det, skal Vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap, enten direkte eller indirekte, som du lider som følge av en feil hos oss som forhindrer tilgang til innhold eller tjenester, inkludert, men ikke begrenset til forsinkelser eller avbrudd, manglende eller feil datalevering, unnlatelse av å levere innhold eller tjenester på grunn av serverfeil eller force majeure-situasjoner inkludert, uten begrensning til, naturkatastrofer, krig eller terrorisme, sikkerhetsbrudd eller uautorisert bruk av personopplysninger som følge av hacking og/eller svikt eller mangler på nettverket. Utelukkelsene fastsatt i dette avsnittet gjelder også i det tilfelle at tap eller skade påført deg var eller burde ha vært forutsett av oss og/eller Du fortalte oss risikoen for at du lider tap eller skade under den aktuelle hendelsen.

8.7 Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller utelukke Vårt ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av Vår uaktsomhet, for svindel eller bedrageri eller for annen type ansvar som ikke kan begrenses eller ekskluderes i henhold til gjeldende lovverk.

8.8 Ingenting i disse vilkårene skal påvirke lovfestede rettigheter som du kan ha rett til som forbruker.

9. Oppsigelse og oppheng

9.1 Vi forbeholder oss retten til å suspendere, begrense eller avslutte kontoen din og/eller tilgangen til dette nettstedet når som helst, uten varsel, og etter Vårt skjønn, hvor du bryter – eller Vi mistenker at du bryter – disse vilkårene, eller hvor din bruk av Nettstedet, innholdet eller tjenestene kan forårsake skade på servere og andre tekniske installasjoner. I tillegg kan et brudd på vilkårene være en uredelig handling som kan resultere i rettslige krav og skadeserstatning samt straffeforfølgelse.

9.2 Alle ansvarsfraskrivelser, erstatninger og unntakene i disse vilkårene overprøver slettingen av disse vilkårene.

10. Datasikkerhet og personvern

10.1 Informasjon, data og materiale som du oppgir til oss som del av registreringsprosessen eller senere, samt annen informasjon, data og materiale, som du levere til oss er underlagt Våre retningslinjer for datasikkerhet og personvern. Den gjeldende versjonen av Våre retningslinjer for datasikkerhet og personvern er å anse som innlemmet i disse vilkårene.

10.2 Med unntak av personlig identifiserbar informasjon og data, som dekkes av Våre retningslinjer for datasikkerhet og personvern, er all annen informasjon, data og materiell Du overfører eller sender oss utenom eller via nettstedet å betrakte som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær, og Du gir herved oss en evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri tillatelse til å bruke slik type informasjon, data og materiell over hele verden etter eget forgodtbefinnende, inkludert kopiering, utlevering, distribusjon, innlemmelse i Våre tjenester og ellers bruke slikt materiale og alle data, bilder, lyd, tekst og annet innhold for alle typer kommersielle eller ikke-kommersielle formål. Du bekrefter og garanterer at all informasjon, data og materiale du overfører eller sender til Nettstedet eies av deg og at du har alle nødvendige rettigheter til å tildele oss rettighetene nevnt ovenfor.

11. Gyldighet

Hver bestemmelse i disse vilkårene er oppført separat og er uavhengige av hverandre. Gyldigheten av disse vilkårene blir ikke svekket hvis enkeltbestemmelser i disse vilkårene skulle bli erkjent helt eller delvis ugyldige eller ikke kan håndheves. I så tilfelle, skal en slik erkjennelse i minst mulig grad begrense eller eliminere, og erstattes med en gyldig bestemmelse som på meste mulige måte uttrykker intensjonen i disse vilkårene, slik at disse vilkårene fortsatt har fullstendig gyldighet og lovmessig kraft.

12. Lov og rett
Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med østerriksk lov. Alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene, herunder spørsmål om sin eksistens, gyldighet eller sletting, skal utelukkende avgjøres av retten ansvarlig for kommersielle saker i Wiens første distrikt i samsvar med gjeldende lovverk i Østerrike, uten referanse til eventuelle motstridende rettsprinsipper. Anvendelsen av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer av 11. april 1980, er utelukket.

13. Gjeldende språkversjon
Den opprinnelige versjonen av disse vilkårene er utarbeidet på engelsk. Noen oversatte versjoner, som denne, er opprettet utelukkende for din bekvemmelighets skyld. Ved tvister skal den engelske teksten gå foran.

© 2012 Red Bull GmbH