Informasjon

Informasjon om priser til Janteloppet:

30 KM- Fristil/klassisk fellesstart – lørdag 13. april

Klasser

Elite menn: fra 16 år
Elite kvinner: fra 16 år

Elite klassen defineres ved de som går Norges Cup, Skandinavisk Cup eller World Cup.

Pris: 540,- NOK

Menn/kvinner trim: fra 16 år
Pris: 540,- NOK

Engangslisens
Trim: 60,- NOK
Elite: 150,- NOK

 

100m sprint – fredag 12. april

Maks 540 deltakere totalt
– 351 menn
– 189 kvinner

Pris: 250,- NOK

Pluss lisens (150,- NOK)

 

Alt du trenger å vite

Dato: 12-13. april 2019
Sted: Mosetertoppen Skistadion.
Adresse: Skåklevegen, 2636 Øyer

Rennregler

Norges Skiforbunds regler for turrenn gjelder for arrangementet.
Regler rundt stavlengde fra Norges Skiforbund finner du her.
Deltakere som ikke følger rennreglene kan bli diskvalifisert.

Påmelding

Ordinær påmelding innen onsdag den 10.04 kl. 23.59. Dette danner grunnlag for seeding.
Det åpnes opp for etterpåmelding fredag den 12.04 kl. 09.00 fram til kl. 10.00 på renndagen.

Priser for etterpåmelding eksludert seeding: 750,- NOK

Dette skjer via www.redbulljanteloppet.no

Ved avbestilling før 13. februar 2019 refunderes 50% av billettpris. Etter 13. februar 2019 blir startkontingenten ikke refundert selv om den påmeldte av ulike årsaker (sykdom osv.) ikke kan delta. Videresalg av billett gjennom EQ Timings system vil være mulig.

Skiforsikring/skilisens

Deltagers ansvar. Engangsforsikring koster 150,- (Elite), 60,- (Trim klassen). Kjøpes ved påmelding. Har du helårsforsikring kan du se bort fra dette.

Startnummer

Tid og sted for utlevering av startnummer annonseres senere.

Deltakerne er pliktig til å gå med synlig startnummer som er festet på brystet gjennom hele rennet. Det er ikke tillatt å brette eller dekke til startnummeret.
Det er viktig at du starter med eget startnummer/egen identitet pga. sikkerhet.

Tidtaking

Alle deltagere får utdelt engangsbrikker for tidtaking.
Startordning

TBA: fellesstart, damer/herrer + trim

Rennkontor

Rennkontor annonseres senere.

Protestfrist

En protest må foreligge innen 15 minutter etter at de tre første er i mål i hver klasse.
Protesten skal være skriftlig og et gebyr på  kr 500,- skal betales når protesten leveres på rennkontoret.

Sperretid

Sperretid annonseres senere.

Brutte løpere

Er du uheldig å må avbryte rennet av en eller annen grunn er det svært viktig at du melder ifra om dette slik at vi kan sjekke deg ut av konkurransen, og vet at du er i god behold.
Si ifra til nærmeste funksjonær.

Mat/drikkestasjon

Mat og drikke serveres ved drikkestasjon og ved passering av start/mål. Det er ca 8km mellom hver drikkestasjon hhv Moksjøen, Pellestove og ved start/mållinjen.

På mat/drikkestasjonene serveres Red Bull energidrikk, vann og frukt mm.

Transport og parkering

Det er flere parkeringsmuligheter oppe på Mosetertoppen. Parkeringsavgiften er på kr 50,-. Betales på respektiv p-plass enten kontant eller med Vipps.

Påkledning

Rennet går i fjellet og været kan skifte raskt, ta med ekstra klær om nødvendig.

Kuldekrense

Kuldegrense på Janteloppet er -25° C

Vær- og føreforbehold

Dersom forholdene er slik at rennets jury mener det er for stor risiko for løperne å ta seg frem over fjellet, tas det forbehold om rett til å avbryte/avlyse, eventuelt utsette rennet eller starttidspunkt på kort varsel. Ved behov kan det bli satt nye spor med scooter underveis i arrangementet.

Avlysning

Ved avlysning av vårt arrangement før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 100 % av startkontingenten til dekning av utgifter.

Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.
Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen «force majeure», beholder arrangør startkontingenten.
Transport, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli refundert ved avlysning av arrangementet.

Miljø

La oss ta vare på miljøet.
Vær vennlig å ikke kaste søppel i løypa, ta det med til nærmeste mat- og drikkestasjon.