Presse

Pressehenvendelser i anledning annonsering av Red Bull Janteloppet:

janteloppet@janteloppet.no

Presseakkreditering bestilles via janteloppet@janteloppet.no

 

Informasjon om pressesenter og annen renninformasjon blir annonsert senere.

Pressemateriale fra Red Bull Janteloppet 2019 blir gjort tilgjengelig på Red Bull Content Pool.